aktualna baza leków

Dlaczego aktualna baza leków jest ważna?

Wraz z koniecznością zastosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej powstało wiele aplikacji wspomagających zarządzanie gabinetem lekarskim lub przychodnią. Jednak tylko niektóre z nich zdecydowały się na wprowadzenie Bazy Leków oraz Interakcji. Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi wiele korzyści w codziennej pracy lekarza.

Istnieje wiele Baz Leków dostępnych na polskim rynku, jednak to co wyróżnia te najlepsze to stałe aktualizacje informacji. W Polsce za bezpieczeństwo leków odpowiada URPLiPB, czyli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który stale monitoruje bezpieczeństwo leków. 

Z uwagi na ogrom rynku farmaceutycznego nie jest możliwe przewidzenie wszystkich efektów niepożądanych, w momencie wprowadzania produktu na rynek. Dlatego też zarówno z Polski, jak i innych krajów Europy stale wysyłane są informacje wzbogacające wiedzę, o tym, dla których pacjentów dany lek będzie odpowiedni. 

Zalety aktualnej bazy leków:

Aktualnie gromadzona i udostępniana wiedza powraca do lekarzy w postaci nowych informacji oraz wskazówek dotyczących stosowania leku, co zapewnia największe bezpieczeństwo. 

Dlatego też ważne jest posiadanie w aplikacji takiej bazy, która pomaga przede wszystkim w szybkim wystawianiu recept. Używając aktualnej bazy leków oraz ich interakcji lekarz jest w stanie sprawnie dostosować odpowiedni lek do postawionej diagnozy. Dodatkowo, w razie potrzeby, może zaproponować inny produkt o podobnych właściwościach, który natomiast będzie refundowany lub po prostu w niższej cenie. 

Posiadanie w naszej aplikacji takiej bazy zapewnia nam bezpośredni dostęp do informacji o lekach. W każdej chwili możemy sprawdzić zarówno producenta leku, jak również dawkowanie. 

Co z interakcjami?

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów bazy takie posiadają również informacje o przeciwwskazaniach oraz to, co jest bardzo istotne przy używaniu kilku leków na raz – interakcje. Przyjmując wiele substancji w krótkim czasie jesteśmy narażeni na ryzyko wystąpienia pomiędzy nimi niekorzystnych interakcji. 

Dlatego posiadanie tego typu rozwiązań w naszej aplikacji jest korzystne z uwagi na bezpieczeństwo oraz wygodę pacjentów.