e recepta wystawianie

Drukowane recepty odchodzą w przeszłość. Rewolucja dla lekarzy i pacjentów! (Historia wystawiania recept do e-recepty)

  • Zaczęło się od….

Recepta, czyli dawniej przepis, sprawdzony sposób na coś. Początkowo było to jedynie zapisywanie na papierze bardzo dużej ilości składników. Na podstawie takiego przepisu sporządzano lecznicze wywary czy napary lub też odprawiano stosowny rytuał. Wraz z rozwojem farmacji słowo to nabrało nowego znaczenia. 

Teraz receptę rozumiemy jako pisemne polecenie od lekarza, dla farmaceuty, aby wiedział on, jakie środki sprzedać pacjentowi. Czy na pewno ? Okazuje się, że również ta regułka jest już nie aktualna. A dokładniej, obowiązywała do dnia 25 maja 2019 roku, kiedy to po raz pierwszy w Siedlcach wystawiono e-Receptę. 

  • Czym jest e-Recepta?

Jest tylko jednym z wielu elementów cyfryzacji ochrony zdrowia. Stanowi odpowiednik dotychczasowej, papierowej recepty, jest jednak wystawiana elektronicznie i generowana dla pacjenta w formie sms lub wydruku z kodem. Następnie kod ten podajemy w naszej aptece i odbieramy lek. 

Narazie system ten jest w fazie wdrażania, jednak jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia, już 1 stycznia 2020 roku e-Recepta będzie dostępna w całym kraju. 

  • Jak to działa?

Zdjęcie z:https://pacjent.gov.pl/erecepta 

  • 7 korzyści płynących z e-recept:

Nowy system przyniesie korzyści przede wszystkim pacjentom, gdyż ułatwi i usprawni procedury związane z realizowaniem recept. 

Rozwiązany zostanie przede wszystkim problem nieczytelności recept. Pacjenci zyskają pewność, że zostanie im wydany odpowiedni lek, a farmaceuci, iż nie popełnią błędu podczas odczytywania recepty. Również dawkowanie leku stanie się bardziej klarowne i czytelne

Dodatkowo pacjęci zaoszczędzą zarówno czas, jak i pieniądze. Dostaniemy bowiem możliwość wykupienia każdego leku osobno i w innej aptece. Dzięki temu zamiast czekać na dostawę produktu, będziemy mogli poszukać szczęścia gdzie indziej. 

Pacjenci oraz personel medyczny uzyskają również dostęp do historii recept. Na stronie www.pacjent.gov.pl każdy pacjent będzie mógł zalogować się na swoje konto IKP (więcej o koncie IKP na https://pacjent.gov.pl/ikp ) oraz sprawdzić kiedy i na jaki lek została wystawiona e-Recepta, a także przypomnieć sobie, jak go dawkować. Informację o stanie zdrowia i przepisanych lekach będzie można udostępnić lekarzowi lub bliskiej osobie, a rodzice zyskają dostęp do danych medycznych swoich dzieci. 

Również pacjenci przewlekle chorzy wiele zyskają na nowym systemie. Nie będą oni bowiem musieli cyklicznie umawiać wizyt, tylko po to, aby dostać kolejną receptę na stałe przyjmowany lek. 

Dodatkowo wyeliminowane zostanie ryzyko zagubienia czy zniszczenia recepty. Kod dostaniemy bowiem poprzez SMS lub e-mailem. Nie musimy się także martwić o termin wystawienia recepty. E-Recepta jest bowiem ważna i możliwa do zrealizowania w ciągu 365 dni z wyjątkiem recept na parę określonych leków, takich jak np. antybiotyki czy psychotropy. 

  • Ważne daty!

25 maja 2019 roku wystawiono pierwszą e-Receptę. Pierwszym pacjentem był prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

9 września 2019 roku liczba wystawianych e-Recept wzrosła z 75 tys. do 220 tys. dziennie.(dane według CSIOZ)

Do 1 stycznia 2020 roku wszystkie apteki muszą zgłosić swoja gotowość do wystawiania e-Recept, a system ten zostanie wdrożony na terenie całego kraju.